Phòng Premium Deluxe

Giá: 
Có 4 phòng 
Phòng tắm kín với đầy đủ trang thiết bị hiện đại ( Bồn tắm)
Diện tích 80 m2
Chi tiết

Phòng Bungalow Seaview

Giá: 
Có 12 phòng 
Phòng tắm kín với đầy đủ trang thiết bị hiện đại
Diện tích 60 m2
Chi tiết

Phòng Deluxe Partial Seaview

Giá: 
Có 4 phòng 
Phòng tắm kín với đầy đủ trang thiết bị hiện đại ( Bồn tắm)
Diện tích 60 m2

 

Chi tiết

Phòng Luxury Bungalow

Giá: 
Có 4 phòng 
Phòng tắm kín với đầy đủ trang thiết bị hiện đại ( Bồn tắm)
Diện tích 60 m2


 

Chi tiết