Liên hệ

THÔNG TIN CHUNG

Poshanu Resort: Khu phố 5, Phường Phú Hài, TP Phan Thiet, Tỉnh Bình Thuận, Viet Nam

Tel: (84-252)381 22 33  -  Fax: (84-252)381 22 44

E-mail: reservation@poshanuresort.com  -  Website: www.poshanuresort.com

Văn phòng Sales & Marketing: Khu phố 5, Phường Phú Hài, TP Phan Thiet, Tỉnh Bình Thuận, Viet Nam

Tel: (84-252)381 22 33  -  Fax: (84-252)381 22 44

E-mail: reservation@poshanuresort.com  -  Website: www.poshanuresort.com